Przetargi, zapytania ofertowe

Modernizacja drogi powiatowej nr 1448 K Tymowa – Łososina Dolna w km 11+715 – 11+875

2024-02-07 09:13:47

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.13.2024.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2024-02-23 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Modernizacja drogi powiatowej nr 1541K Łącko – Kicznia

2024-02-07 09:13:47

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.12.2024.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2024-02-22 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Modernizacja infrastruktury drogowej powiatu nowosądeckiego

2024-02-06 15:21:49

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.10.2024.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2024-02-23 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1542 K Łącko – Naszacowice w m. Łącko (etap III)

2024-02-06 11:39:41

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.11.2024.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2024-02-22 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Modernizacja drogi powiatowej nr 1558 K Tabaszowa - Witowice Dolne w km 0+000 - 0+585

2024-02-06 14:10:45

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.9.2024.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2024-02-21 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz – Florynka w km 17+564 – 17+981 w m. Binczarowa

2024-02-06 11:42:50

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.8.2024.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2024-02-21 11:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Dostawa emulsji asfaltowej

2024-02-02 11:09:39

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.5.2024
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Dostawy
Termin składania ofert
2024-02-13 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn – Mogilno – Krużlowa w km 9+320 – 9+660

2024-02-06 11:39:41

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.7.2024.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2024-02-21 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Dostawa barier i poręczy drogowych

2024-01-31 08:00:33

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.4.2024
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Dostawy
Termin składania ofert
2024-02-08 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych nr 1513 K, 1516 K, 1542 K, 1544 K, 1549 K, 1555 K, 1567 K

2024-02-02 10:57:49

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.6.2024
Status
W trakcie weryfikacji ofert
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2024-02-14 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej