Przebudowa drogi powiatowej nr 1542K Łącko- Naszacowice w km 0+818 - 1+020 w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem (etap I)

2022-03-11 10:58:26

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.18.2022.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2022-03-28 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Czytaj więcej
Wykonanie operatów szacunkowych

2022-03-10 12:02:47

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.19.2022.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2022-03-17 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl (skan oferty wraz z załącznikami lub dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub zaufanym).
Czytaj więcej
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowań dróg powiatowych w miejscowościach: Gołkowice Górne i Łącko

2022-03-08 12:51:47

Szczegóły postepowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.17.2022.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2022-03-18 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Czytaj więcej
Regulacja stanu prawnego drogi powiatowej nr 1575 K Królowa Górna – Ptaszkowa – Grybów (ul. Bez nazwy) – etap I

2022-03-07 16:12:54

szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.14.2022.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2022-03-16 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Czytaj więcej
Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych 1510 K, 1552 K, 1518 K, 1526 K (ETAP II)

2022-03-08 20:24:17

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.16.2022.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-03-17 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Czytaj więcej
Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 K Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy Biegonickie, polegająca na budowie chodnika w km 2+054 - 2+343 w miejscowości Nawojowa

2022-02-22 14:27:36

Szczegóły postepowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.12.2022.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2022-03-09 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Czytaj więcej
Budowa mostu drogowego na potoku bez nazwy w km 4+910 drogi powiatowej nr 1552K Tęgoborze – Chomranice wraz z dojazdami

2022-03-07 11:12:54

szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.15.2022.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2022-04-05 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Czytaj więcej
Przebudowa drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn – Mogilno – Krużlowa w km 9+694 – 10+449 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Krużlowa Wyżna (gm. Grybów)

2022-02-22 14:16:06

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.11.2022.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2022-03-11 11:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Czytaj więcej
Dostawa mieszanki asfaltowej na zimno stosowanej do remontów cząstkowych nawierzchni drogowych

2022-02-16 08:48:31

Szczegóły postepowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.13.2022.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Dostawy
Termin składania ofert
2022-02-21 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl (skan oferty wraz z załącznikami)
Czytaj więcej
Dostawa oleju napędowego na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.

2022-02-09 13:01:22

Szczegóły postepowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.9.2022.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Dostawy
Termin składania ofert
2022-02-17 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Czytaj więcej