Przetargi, zapytania ofertowe

Budowa chodnika w km 2+346 – 2+651 drogi powiatowej nr 1528 K Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy Biegonickie

2023-02-24 12:09:01

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.7.2023.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2023-03-13 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Dostawa mieszanki asfaltowej na zimno stosowanej do remontów cząstkowych nawierzchni drogowych.

2023-02-23 12:00:20

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.5.2023.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Dostawy
Termin składania ofert
2023-03-01 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl
Czytaj więcej
Wykonanie opinii rzeczoznawcy majątkowego

2023-02-13 13:56:08

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.4.2023.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2023-02-20 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl
Czytaj więcej
Remont drogi powiatowej 1577K Kamionka Wielka-Kamionka Wielka w km od 0+180 do km 2+750 w miejscowości Kamionka Wielka, Powiat Nowosądecki

2023-02-09 13:47:48

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.3.2023.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Zbiórka i utylizacja padłych zwierząt z obszaru pasa drogowego

2023-02-09 13:47:48

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.2.2023.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2023-02-15 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl
Czytaj więcej
Dostawa paliw na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

2022-12-01 10:44:51

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.1.2023.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Dostawy
Termin składania ofert
2023-01-11 10:00:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Ubezpieczenie mienia od wszelkich zdarzeń losowych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od uszkodzeń, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne oraz ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych

2022-12-02 13:16:22

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.77.2022.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2022-12-14 13:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl (skan oferty wraz z załącznikami lub dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub zaufanym).
Czytaj więcej
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1510 K Berest - Mochnaczka Wyżna

2022-12-01 10:44:51

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.73.2022.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2022-12-09 09:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych nr 1527 K oraz 1533 K

2022-12-02 12:58:50

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.72.2022.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2022-12-15 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych – część 1 i 32

2022-11-25 21:03:24

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.75.2022.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2022-12-05 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej