Przetargi, zapytania ofertowe

Modernizacja drogi powiatowej 1517 K Żegiestów - Szczawnik - Muszyna: ul. Zazamcze na odcinku I - w km od 8+950 do km 10+510, na odcinku II - w km od 10+535 do km 10+800

2023-07-06 18:04:00

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.33.2023.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2023-07-27 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Przebudowa drogi powiatowej 1542 K Łącko - Naszacowice wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1540 K Łącko – Wola Kosnowa

2023-07-28 17:30:18

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.34.2023.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2023-08-14 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1466 K Stróże – Polna – Łużna w km 1+725 do km 2+513 w miejscowości: Polna, Powiat Nowosądecki

2023-06-29 16:09:13

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.32.2023.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2023-07-25 11:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Modernizacja drogi powiatowej nr 1521 K Roztoka Wielka – Roztoka Wielka (etap I – budowa mostu w km 0+315 wraz z dojazdami).

2023-06-23 13:31:30

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.31.2023.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2023-07-14 11:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych w 2023 roku (część I)

2023-06-13 20:40:19

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.30.2023.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2023-06-28 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Przebudowa drogi powiatowej nr 1516 K Muszyna ul. Polna - Złockie polegająca na budowie chodnika w km 2+763 do 3+197 w m. Jastrzębik

2023-06-02 17:03:00

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.28.2023.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2023-06-20 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Przebudowa drogi powiatowej nr 1542 K Łącko - Naszacowice w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem i robotami towarzyszącymi - etap I

2023-06-02 16:46:00

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.27.2023.Wz
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2023-06-19 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu w ciągu drogi powiatowej 1571 K Ptaszkowa – Wojnarowa wraz z dojazdami

2023-05-17 16:22:00

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.26.2023.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2023-06-12 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych w 2023 roku (część II)

2023-05-17 12:12:32

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.25.2023.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2023-06-02 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Rozbudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 1533 K Stary Sącz – Przysietnica – Barcice w miejscowościach Stary Sącz, Moszczenica Niżna i Przysietnica

2023-04-28 09:40:00

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.23.2023.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2023-05-23 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej