Modernizacja drogi powiatowej nr 1578 K Kotów – Polany (etap I) – roboty drogowe w zakresie jezdni, poboczy oraz przepustów

2022-06-15 23:51:11

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.36.2022.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2022-06-30 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn-Mogilno-Krużlowa w km 0+000 – 4+500 z odbudową elementów drogi uszkodzonych przez klęski żywiołowe

2022-06-02 11:11:39

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.28.2022.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2022-07-27 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej podziału nieruchomości

2022-05-31 17:57:22

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.35.2022.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2022-06-09 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Dostawa grysów

2022-05-16 13:38:08

szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.33.2022.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Dostawy
Termin składania ofert
2022-05-23 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl (skan oferty wraz z załącznikami)
Czytaj więcej
Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1510 K Berest – Mochnaczka Wyżna w miejscowości Berest

2022-05-23 20:45:19

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.34.2022.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2022-06-07 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Modernizacja drogi powiatowej nr 1578 K Kotów – Polany (etap I) – roboty drogowe w zakresie jezdni, poboczy oraz przepustów.

2022-05-17 11:44:09

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.32.2022.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2022-06-03 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Czytaj więcej
Modernizacja drogi powiatowej nr 1578 K Kotów – Polany (etap I) - odbudowa przepustu w postaci obiektu mostowego w km 2+440 w m. Kotów

2022-05-09 11:15:11

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.30.2022.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2022-05-25 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Czytaj więcej
Przebudowa drogi powiatowej 1567 K Nowy Sącz -Wojnarowa -Wilczyska na odcinku I- w km od 3+435 do km 5+541, na odcinku II- w km od 6+900 do km 10+341 w miejscowościach Naściszowa, Librantowa, Łęka, Powiat Nowosądecki

2022-05-13 15:09:46

...

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.31.2022.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2022-06-10 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Czytaj więcej
Rozbudowa drogi powiatowej 1518 K Wierchomla Wielka-Wierchomla Mała w km od 3+740 do km 4+813 (obiekt mostowy w km 3+755 do km 3+761) w miejscowości Wierchomla Wielka, Powiat Nowosądecki

2022-05-05 12:24:47

szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.29.2022.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2022-05-27 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć poprzez platformę e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Czytaj więcej
Przebudowa rowów wraz z budową przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1565K Niecew – Podole Górowa w km 1+632 – 1+714

2022-04-14 09:33:01

Szczegóły postępowania

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.27.2022.WZ
Status
W trakcie weryfikacji ofert
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2022-04-29 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl (skan oferty wraz z załącznikami)
Czytaj więcej