Przetargi, zapytania ofertowe

Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych nr 1504 K, 1566 K, 1564 K, 1560 K, 1555 K, 1548 K (etap II)

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.18.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-04-22 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Szczegóły postępowania

Szczegóły postępowania (miniPortal)

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 294.462,00 zł brutto, w tym część I - 39.114,00 zł, część II -

69.741,00 zł, część III - 49.077,00 zł, część IV - 136.530,00 zł - informację zamieszczono dnia 22.04.2021 r. godz. 10.07.

Pliki do pobrania