Postępowania, zapytania ofertowe

Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych nr 1510 K, 1568 K i 1552 K (etap I) - II postępowanie

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.26.2021.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-05-28 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Szczegóły postępowania

Szczegóły postępowania (miniPortal)

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 13.850,00 zł brutto, w tym część I - 8.720,00 zł, część II -

1.860,00 zł, część III - 3.270,00 zł  - informację zamieszczono dnia 28.05.2021 r. godz. 10.28.

Pliki do pobrania