RFRD 2019-2025

Remont drogi powiatowej 1543 K Czarny Potok - Szczereż w km od 0+003 do km 1+553 w miejscowościach: Czarny Potok, Olszana, Szczereż

Remont drogi powiatowej 1543 K Czarny Potok – Szczereż w km od 0+003 do km 1+553 w miejscowościach: Czarny Potok, Olszana, SzczereżCałkowity koszt realizacji zadania:  2 112 180,67 zł  ...

Remont drogi powiatowej 1543 K Czarny Potok – Szczereż w km od 0+003 do km 1+553 w miejscowościach: Czarny Potok, Olszana, Szczereż

Całkowity koszt realizacji zadania:  2 112 180,67 zł 

Dofinansowanie w ramach RFRD:  1 575 889,00 zł

Okres realizacji: VIII - IX 2023

Zakres robót: wymiana nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy wraz z poboczami na odcinku 1,55 km. 

 

Tagi: 2023