RFRD 2019-2023

Remont drogi powiatowej 1577K Kamionka Wielka- Kamionka Wielka w km od 0+180 do km 2+750 w miejscowości Kamionka Wielka, Powiat Nowosądecki

Remont drogi powiatowej 1577K Kamionka Wielka- Kamionka Wielka w km od 0+180 do km 2+750 w miejscowości Kamionka Wielka, Powiat NowosądeckiCałkowity koszt realizacji zadania: 4 039 391,27 złDofina ...

Remont drogi powiatowej 1577K Kamionka Wielka- Kamionka Wielka w km od 0+180 do km 2+750 w miejscowości Kamionka Wielka, Powiat Nowosądecki

Całkowity koszt realizacji zadania: 4 039 391,27 zł

Dofinansowanie w ramach RFRD: 2 019 965 zł

Okres realizacji: III - VIII 2023

Zakres robót: wymiana nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy wraz z poboczami na odcinku 2,57 km, budowa 3 doświetlonych przejść dla pieszych z oznakowaniem aktywnym, montaż urządzeń BRD (radaru informującego o prędkości), wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. 

 

Tagi: 2022-2025