Postępowania, zapytania ofertowe

Remont drogi powiatowej Berest - Mochnaczka Wyżna nr 1510K

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.65.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2021-10-08 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu
Szczegóły postępowania

Szczegóły postępowania (miniPortal)

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 6.257.219,00 zł brutto - informację zamieszczono dnia 08.10.2021 r. godz. 10.06.

Pliki do pobrania