Postępowania, zapytania ofertowe

Remont drogi powiatowej Królowa Górna – Ptaszkowa – Grybów (Ulica Bez Nazwy) Nr 1575K w miejscowości Grybów

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.63.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2021-10-06 11:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu
Szczegóły postępowania

Szczegóły postępowania (miniPortal)

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 1.177.391,00 zł brutto - informację zamieszczono dnia 06.10.2021 r. godz. 11.04.

Pliki do pobrania