Remont drogi powiatowej nr 1513 K Powroźnik - Tylicz

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.23.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2021-05-12 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu
Szczegóły postępowania

Szczegóły postępowania (miniPortal)

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 11.183.060,00 zł brutto - informację zamieszczono dnia 12.05.2021 r. godz. 10.04.

Pliki do pobrania