RFRD 2019-2025

Remont drogi powiatowej nr 1513 K Powroźnik-Tylicz wraz z remontem mostów

Remont drogi powiatowej nr 1513 K Powroźnik-Tylicz na odcinku I - w km od 0+010 do km 0+080, na odcinku II - w km 0+100 do km 1+725, na odcinku III - w km 1+725 do km 8+150 (z wyłączeniem 3+750 do ...

Remont drogi powiatowej nr 1513 K Powroźnik-Tylicz na odcinku I - w km od 0+010 do km 0+080, na odcinku II - w km 0+100 do km 1+725, na odcinku III - w km 1+725 do km 8+150 (z wyłączeniem 3+750 do 3+840), wraz z remontem mostów w km 1+250, 1+943, 3+006, 4+036, 5+612, 6+959, 7+470 w miejscowościach: Powroźnik, Wojkowa, Tylicz, Gminy: Krynica-Zdrój i Muszyna

  • Całkowita wartość zadania 10 032 312,74 zł,
  • Dofinansowanie w ramach RFRD: 5 448 914,00 zł 
  • Okres realizacji 2021-2022
Tagi: 2021-2022