Remont drogi powiatowej nr 1523K Łabowa – Łabowiec

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.24.2021.WB
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2021-05-14 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu
Szczegóły postępowania

Szczegóły postępowania (miniPortal)

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 3.267.422,92 zł brutto - informację zamieszczono dnia 14.05.2021 r. godz. 10.07.

Pliki do pobrania