RFRD 2019-2025

Remont drogi powiatowej nr 1572 K Grybów: ul. Węgierska, ul. Jakubowskiego - Krużlowa Niżna wraz z remontem skrzyżowania z drogą powiatową nr 1571 K Ptaszkowa - Wojnarowa

Remont drogi powiatowej nr 1572 K Grybów: ul. Węgierska, ul. Jakubowskiego - Krużlowa Niżna na odcinku I w km od 1+050 do 2+805, na odcinku II w km od 3+950 do 6+240, na odcinku III w km od 6+250 ...

Remont drogi powiatowej nr 1572 K Grybów: ul. Węgierska, ul. Jakubowskiego - Krużlowa Niżna na odcinku I w km od 1+050 do 2+805, na odcinku II w km od 3+950 do 6+240, na odcinku III w km od 6+250 do 6+839 wraz z remontem skrzyżowania z drogą powiatową nr 1571 K Ptaszkowa - Wojnarowa na odcinku w km od 6+170 do 6+230 w miejscowościach: Grybów (miasto i gmina), Siołkowa, Krużlowa Wyżna, Krużlowa Niżna

  • Całkowita wartość zadania: 4.298.581,58 zł
  • Dofinansowanie w ramach RFRD: 2.149.290,00 zł
  • Okres realizacji 2020/2021
Tagi: 2020-2021