Postępowania, zapytania ofertowe

Rozbudowa i budowa przejść dla pieszych w Marcinkowicach i Binczarowej

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.72.2021.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2021-11-10 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Szczegóły postępowania

Szczegóły postępowania (miniPortal)

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 175.586,43 zł brutto w tym na cz. I- 142.854,51 zł brutto; na cz. II - 32.731,92 zł brutto -  informację zamieszczono dnia 10.11.2021 r. godz. 10.08.

Pliki do pobrania