Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Rozbudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 1533 K Stary Sącz-Przysietnica-Barcice w miejscowościach Stary Sącz, Moszczenica Niżna i Przysietnica

Nazwa zadania: Rozbudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 1533 K Stary Sącz - Przysietnica - Barcice w miejscowościach Stary Sącz, Moszczenica Niżna i PrzysietnicaZadanie realizowane w ramach Rz ...

Nazwa zadania: Rozbudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 1533 K Stary Sącz - Przysietnica - Barcice w miejscowościach Stary Sącz, Moszczenica Niżna i Przysietnica

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dofinansowanie w ramach Programu: 5 237 190,00 zł

Całkowity koszt realizacji zadania w ramach Programu: 6 745 986,40 zł

Okres realizacji: 2023 - 2024

Zakres robót przewidzianych do realizacji w ramach Inwestycji objętej dofinansowaniem przewiduje:

  1. rozbiórkę istniejącego mostu w km 8+376 drogi powiatowej w miejscowości Przysietnica i budowa w jego miejsce nowego obiektu wraz z dojazdami,
  2. modernizację drogi powiatowej w km 0+820 - 1+438 w miejscowości Stary Sącz i Moszczenica Niżna obejmującą wymianę nawierzchni wraz z podbudowe, odtworzenie istniejących i budowa nowych odcinków chodników z odwodnieniem, oznakowanie pionowe i poziome oraz budowę 2 przejść dla pieszych z dedykowanym oświetleniem i oznakowaniem aktywnym.