Postępowania, zapytania ofertowe

Rozbudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 5+393 do 5+497 (w tym przejście dla pieszych w km 5+445) w miejscowości Kamionka Wielka

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.68.2021.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane
Termin składania ofert
2021-10-22 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Szczegóły postępowania

Szczegóły postępowania (miniPortal)

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 216.340,63 zł brutto - informację zamieszczono dnia 22.10.2021 r. godz. 10.06.

Pliki do pobrania