Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa zadania: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn-Mogilno-Krużlowa w km 0+000 - 4+500 z odbudową elementów drogi uszkodzonych przez klęski żywiołoweZadanie realizowane w ra ...
Zobacz więcej