RFRF-przejścia

Zadanie w zakresie bezpieczeństwa pieszych realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zadanie zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych – nabór na 2021 rok

1. Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 7+148 do 7+292 (w tym przejście dla pieszych w km 7+225)  w miejscowości Żeleźnikowa Wielka, Gmina Nawojowa /Powiat Nowosądecki: 

 • Koszt całkowity zadania: 206 043,01 zł
 • Dofinansowanie w ramach RFRD: 79 722,00 zł
 • Okres realizacji: 2021 rok
 • Zakres inwestycji: budowa zatoki autobusowej, doświetlenie oraz oznakowanie przejścia dla pieszych.

 

2. Rozbudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+344 do 1+548 (w tym przejście dla pieszych w km 1+446 ) w miejscowości Mała Wieś, Gmina Chełmiec/Powiat Nowosądecki: 

 • Koszt całkowity zadania: 205 980,98 zł
 • Dofinansowanie w ramach RFRD: 95 858,00 zł
 • Okres realizacji: 2021 rok
 • Zakres inwestycji: budowa chodnika, doświetlenie oraz oznakowanie przejścia dla pieszych.

 

3. Rozbudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 17+870 do 18+300 (w tym przejście dla pieszych w km 18+090) w miejscowości Marcinkowice, Gmina Chełmiec /Powiat Nowosądecki

 • Koszt całkowity zadania: 102 342,15 zł
 • Dofinansowanie w ramach RFRD: 81 873,00 zł
 • Okres realizacji: 2021 rok
 • Zakres inwestycji: budowa sygnalizacji świetlnej, doświetlenie i oznakowanie przejścia dla pieszych.

 

4. Rozbudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 5+393 do 5+497 (w tym przejście dla pieszych w km 5+445) w miejscowości Kamionka Wielka , Gmina Kamionka Wielka /Powiat Nowosądecki:

 • Koszt całkowity zadania: 196 185,00 zł
 • Dofinansowanie w ramach RFRD: 156 948,00 zł
 • Okres realizacji: 2021 rok
 • Zakres inwestycji: budowa sygnalizacji świetlnej, doświetlenie i oznakowanie przejścia dla pieszych.

 

5. Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 18+680 do 18+785 (w tym przejście dla pieszych w km 18+730 ) w miejscowości Binczarowa, Gmina Grybów/Powiat Nowosądecki

 • Koszt całkowity zadania: 18 696,00 zł
 • Dofinansowanie w ramach RFRD: 14 956,00 zł
 • Okres realizacji: 2021 rok
 • Zakres inwestycji: doświetlenie oraz oznakowanie przejścia dl