RFRD 2019-2023

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1466K Stróże-Polna-Łużna  w km 1+725 do km 2+513 w miejscowości: Polna, Powiat NowosądeckiCałkowity koszt realizacji zadania: 5 714 137,66 zł Dofinansow ...
Zobacz więcej
Remont drogi powiatowej 1543 K Czarny Potok – Szczereż w km od 0+003 do km 1+553 w miejscowościach: Czarny Potok, Olszana, SzczereżCałkowity koszt realizacji zadania:  1 969 861,85 zł  ...
Zobacz więcej
Remont drogi powiatowej 1577K Kamionka Wielka- Kamionka Wielka w km od 0+180 do km 2+750 w miejscowości Kamionka Wielka, Powiat NowosądeckiCałkowity koszt realizacji zadania: 4 039 391,27 złDofina ...
Zobacz więcej
Remont drogi powiatowej nr 1573K Nowy Sącz - Cieniawa na odcinku I - w km od 4+450 do km 12+800 (z wyłączeniem 7+220 do 7+250 oraz 7+830 do 8+050), na odcinku II - w km od 14+580 do km 15+105 w mie ...
Zobacz więcej
Przebudowa drogi powiatowej 1567 K Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyska na odcinku I - w km od 3+435 do km 5+541, na odcinku II - w km od 6+900 do km 10+341 w miejscowościach Naściszowa, Librantowa, Łęka Powiat Nowosądecki
Zobacz więcej
Przebudowa drogi powiatowej nr 1574 K Ptaszkowa - Ptaszkowa na odcinku I - w km 0+026 do km 0+457, na odcinku II -  w km 0+543 do km 0+919 wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 157 ...
Zobacz więcej
Remont drogi powiatowej 1448K Tymowa - Łososina Dolna na odcinku I - w km od 11+525 do km 11+715, na odcinku II – w km 11+875 do km 14+685, na odcinku III - w km 14+685 do km 15+400 w miejscowości ...
Zobacz więcej
Remont drogi powiatowej nr 1513 K Powroźnik-Tylicz na odcinku I - w km od 0+010 do km 0+080, na odcinku II - w km 0+100 do km 1+725, na odcinku III - w km 1+725 do km 8+150 (z wyłączeniem 3+750 do ...
Zobacz więcej
Remont drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz - Florynka odcinek I w km od 4+860 do 5+280, odcinek II w km od 6+200 do 9+070 (z wyłączeniem 6+200 - 6+350), odcinek III w km od 9+880 do 14+500 w ...
Zobacz więcej
Remont drogi powiatowej nr 1572 K Grybów: ul. Węgierska, ul. Jakubowskiego - Krużlowa Niżna na odcinku I w km od 1+050 do 2+805, na odcinku II w km od 3+950 do 6+240, na odcinku III w km od 6+250 ...
Zobacz więcej
Remont drogi powiatowej nr 1516 K Muszyna - ul. Polna - Złockie odcinek I w km 0+111 do 0+900, odcinek II w km 1+460 do 1+821, odcinek III w km 2+500 do 3+400 w miejscowościach: Muszyna i Jastrzębi ...
Zobacz więcej
Remont drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa - Chełmiec odcinek I w km od 13+629 do km 16+755 i odcinek II w km od 16+755 do km 17+800 w miejscowościach: Chomranice, Klęczany, MarcinkowiceCałkowity ...
Zobacz więcej
Remont drogi powiatowej Nr 1505 K Ropa - Gródek - Biała Niżna w km od 1+650,00 do km 3+875,00 i w km od 3+885,00 do km 4+400,00 w miejscowości Gródek, powiat nowosądecki, gmina GrybówKoszt cał ...
Zobacz więcej
Remont drogi powiatowej Nr 1551K Limanowa - Chełmiec w km 17+800 do km 22+333 oraz km 22+674 do km 23+413 w miejscowościach: Marcinkowice, Rdziostów, Chełmiec, powiat nowosądecki, gmina Chełmiec ...
Zobacz więcej
Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 K Nawojowa - Żeleźnikowa Wielka - Łazy Biegonickie w km 3+852,00 -5+468,00 w m. Żeleźnikowa Mała i Żeleźnikowa WielkaKoszt całkowity zadania: 3.094.141,73 ...
Zobacz więcej