Postępowania, zapytania ofertowe

Ubezpieczenie mienia od wszelkich zdarzeń losowych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od uszkodzeń, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne oraz ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.55.2023.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2023-11-30 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl.
...

Pliki do pobrania

Informacja z otwarcia ofert - 4.12.2023 r. Rozmiar: 0.19 Mb    Typ: pdf
Zmiana zaproszenia - dnia 28.11.2023 r. Rozmiar: 0.50 Mb    Typ: pdf
Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia Rozmiar: 0.23 Mb    Typ: pdf
Odpowiedzi na pytania - 22.11.2023 r. Rozmiar: 0.19 Mb    Typ: pdf
Zaproszenie Rozmiar: 0.37 Mb    Typ: pdf
Załącznik nr 1 _Formularz oferty Rozmiar: 0.12 Mb    Typ: doc
Załącznik nr 3_Wzór umowy_2023 Rozmiar: 0.17 Mb    Typ: pdf
Załącznik nr 4_Opis budynków Rozmiar: 0.11 Mb    Typ: pdf
Załącznik nr 5_Wykaz budowli Rozmiar: 0.20 Mb    Typ: pdf
Załącznik nr 7_Wykaz pojazdów Rozmiar: 0.07 Mb    Typ: xls
Załącznik nr 7_Wykaz pojazdów Rozmiar: 0.22 Mb    Typ: pdf
Załącznik nr 9_informacja o szkodowości Rozmiar: 0.06 Mb    Typ: xls
Załącznik nr 9_informacja o szkodowości Rozmiar: 0.19 Mb    Typ: pdf