Przetargi, zapytania ofertowe

Usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Nowosądeckiego i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późn. zm.)

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.48.2023.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2023-10-02 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl.
...

Pliki do pobrania