Wykonanie operatów szacunkowych

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.19.2022.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2022-03-17 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl (skan oferty wraz z załącznikami lub dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub zaufanym).
Szczegóły postępowania

Pliki do pobrania

Zał nr 1 - formularz oferty Rozmiar: 0.03 Mb    Typ: docx
Zał nr 1a - arkusz cenowy Rozmiar: 0.01 Mb    Typ: xlsx
Zał nr 2 - wzór umowy Rozmiar: 0.75 Mb    Typ: pdf