Przetargi, zapytania ofertowe

Wykonanie oznakowania poziomego – montaż punktowych elementów odblaskowych – w ciągu drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa – Chełmiec

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.48.2022.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2022-10-06 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl (skan oferty wraz z załącznikami lub dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub zaufanym).
...

Pliki do pobrania

Odpowiedź oraz zmiana zaproszenia Rozmiar: 0.11 Mb    Typ: pdf
Zał nr 2 - Wzór umowy - aktualizacja Rozmiar: 0.24 Mb    Typ: pdf
Zaproszenie do złożenia oferty Rozmiar: 0.23 Mb    Typ: pdf
Zał nr 1 - Formularz oferty Rozmiar: 0.03 Mb    Typ: docx
Zał nr 2 - Wzór umowy Rozmiar: 0.24 Mb    Typ: pdf