Zadanie w zakresie remontu i przebudowy dróg realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przez Powiat Nowosądecki w okresie 2019-2021
RFRD

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 K Nawojowa - Żeleźnikowa Wielka - Łazy Biegonickie w km 3+852,00 -5+468,00 w m. Żeleźnikowa Mała i Żeleźnikowa Wielka

 • Koszt całkowity zadania: 3.094.141,73 zł
 • Dofinansowanie w ramach RFRD: 1. 330.055,00 zł
 • Okres realizacji: 2019/2020

2. Remont drogi powiatowej Nr 1551K Limanowa - Chełmiec w km 17+800 do km 22+333 oraz km 22+674 do km 23+413 w miejscowościach: Marcinkowice, Rdziostów, Chełmiec, powiat nowosądecki, gmina Chełmiec

 • Koszt całkowity zadania: 7.562.965,85 zł
 • Dofinansowanie w ramach RFRD: 5.294.071,00 zł
 • Okres realizacji: 2019/2020

3. Remont drogi powiatowej Nr 1505 K Ropa - Gródek - Biała Niżna w km od 1+650,00 do km 3+875,00 i w km od 3+885,00 do km 4+400,00 w miejscowości Gródek, powiat nowosądecki, gmina Grybów

 • Koszt całkowity zadania: 2.831.949,86 zł
 • Dofinansowanie w ramach RFRD: 1.982.363,00 zł
 • Okres realizacji: 2019/2020

4. Remont drogi powiatowej nr 1516 K Muszyna - ul. Polna - Złockie odcinek I w km 0+111 do 0+900, odcinek II w km 1+460 do 1+821, odcinek III w km 2+500 do 3+400 w miejscowościach: Muszyna i Jastrzębik

 • Koszt całkowity zadania: 2.733.865,75 zł.
 • Dofinansowanie w ramach RFRD:  1.179 149,00 zł.
 • Okres realizacji: 2020/2021

5. Remont drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa - Chełmiec odcinek I w km od 13+629 do km 16+755 i odcinek II w km od 16+755 do km 17+800 w miejscowościach: Chomranice, Klęczany, Marcinkowice

 • Całkowity koszt zadania – 4.617.775,37 zł.
 • Dofinansowanie w ramach RFRD: 2.282.454,00 zł
 • Okres realizacji 2020/2021

6. Remont drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz - Florynka odcinek I w km od 4+860 do 5+280, odcinek II w km od 6+200 do 9+070 (z wyłączeniem 6+200 - 6+350), odcinek III w km od 9+880 do 14+500 w miejscowościach: Kamionka Wielka, Królowa Polska, Królowa Górna, Bogusza

 • Całkowita wartość zadania:  8 399 509,71 zł
 • Dofinansowanie w ramach RFRD: 4.211.281,00 zł.
 • Okres realizacji 2020/2021

7. Remont drogi powiatowej nr 1572 K Grybów: ul. Węgierska, ul. Jakubowskiego - Krużlowa Niżna na odcinku I w km od 1+050 do 2+805, na odcinku II w km od 3+950 do 6+240, na odcinku III w km od 6+250 do 6+839 wraz z remontem skrzyżowania z drogą powiatową nr 1571 K Ptaszkowa - Wojnarowa na odcinku w km od 6+170 do 6+230 w miejscowościach: Grybów (miasto i gmina), Siołkowa, Krużlowa Wyżna, Krużlowa Niżna

 • Całkowita wartość zadania: 4.298.581,58 zł
 • Dofinansowanie w ramach RFRD: 2.149.290,00 zł
 • Okres realizacji 2020/2021

8. Remont drogi powiatowej nr 1513 K Powroźnik-Tylicz na odcinku I - w km od 0+010 do km 0+080, na odcinku II - w km 0+100 do km 1+725, na odcinku III - w km 1+725 do km 8+150 (z wyłączeniem 3+750 do 3+840), wraz z remontem mostów w km 1+250, 1+943, 3+006, 4+036, 5+612, 6+959, 7+470 w miejscowościach: Powroźnik, Wojkowa, Tylicz, Gminy: Krynica-Zdrój i Muszyna

 • Koszt całkowity zadania 10 032 312,74 zł,
 • W tym dofinansowanie 5 448 914,00 zł co stanowi 55% wartości zadania, wkład własny 4 458 213,80 zł co stanowi 45% wartości zadania.

9. Przebudowa drogi powiatowej nr 1574 K Ptaszkowa - Ptaszkowa na odcinku I - w km 0+026 do km 0+457, na odcinku II -  w km 0+543 do km 0+919 wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1574 K (km 0+919) z droga powiatową nr 1575 K (km 3+439) w miejscowości Ptaszkowa, Gmina Grybów

 • Koszt całkowity zadania: 3 174 953,31 zł
 • W tym dofinansowanie: 1 746 224,00 zł. co stanowi 55% wartości zadania, wkład własny – 1 428 729,31 zł co stanowi 45% wartości zadania.

10. Remont drogi powiatowej 1448K Tymowa - Łososina Dolna na odcinku I - w km od 11+525 do km 11+715, na odcinku II – w km 11+875 do km 14+685, na odcinku III - w km 14+685 do km 15+400 w miejscowościach Michalczowa, Łososina Dolna, Powiat Nowosądecki/ Gmina Łososina Dolna

 • Całkowita wartość zadania: 5.196.950,32 zł
 • Dofinansowanie w ramach RFRD: 2.858.322,00 zł
 • Okres realizacji 2021/2022
 • Zakres robót: wymiana nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową oraz poboczami, odtworzenie korpusu drogowego, remont przepustów, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz oznakowanie poziome i poniowe.

11. Remont drogi powiatowej nr 1573K Nowy Sącz - Cieniawa na odcinku I - w km od 4+450 do km 12+800 (z wyłączeniem 7+220 do 7+250 oraz 7+830 do 8+050), na odcinku II - w km od 14+580 do km 15+105 w miejscowościach: Kunów, Mystków, Mszalnica, Cieniawa, Powiat Nowosądecki

 • Całkowity koszt realizacji zadania: 11 999 815,38 zł
 • Dofinansowanie w ramach RFRD: 5 811 893,00 zł
 • Okres realizacji:2022-2025
 • Zakres robót: wymiana nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową oraz poboczami, remont chodnika, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz oznakowanie poziome i pionowe.