Postępowania, zapytania ofertowe

Zakup samochodu brygadowego

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.2.2021.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Dostawy
Termin składania ofert
2020-02-16 10:00
Sposób składania ofert
PZD-ZAM.261.2.2021.WZ

Termin składania ofert do dnia 16.02.2021 r. godz. 10.00

Pliki do pobrania