Załatw sprawę

Karta informacyjna związana z uzyskaniem zezwolenia
Zobacz więcej
Karta informacyjna związana z uzyskaniem decyzji zezwalającej na lokalizację infrastruktury technicznej w pasie drogowym.
Zobacz więcej
Karta informacyjna związana z uzyskaniem decyzji zezwalającej na przejazd pojazdów nienormatywnych kat. I, II
Zobacz więcej
Karta informacyjna związana z uzyskaniem decyzji zezwalającej na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Zobacz więcej
Karta informacyjna związana z uzyskaniem decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Zobacz więcej
Karta informacyjna związana z uzyskaniem zezwolenia na lokalizację, przebudowę zjazdu.
Zobacz więcej
Karta informacyjna związana z uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym w związku z budową, przebudową zjazdu.
Zobacz więcej