Postępowania, zapytania ofertowe

Zbiórka i utylizacja padłych zwierząt z obszaru pasa drogowego

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.2.2023.WZ
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2023-02-15 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl
...

Pliki do pobrania