Postępowania, zapytania ofertowe

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonach zimowych 2021/2022 i 2022/2023 - III postępowanie

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.69.2021.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-10-25 10:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Szczegóły postępowania

Pliki do pobrania