Postępowania, zapytania ofertowe

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonach zimowych 2021/2022 i 2022/2023 - IV postępowanie

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.74.2021.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zamówienie w trybie PZP (powyżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Usługi
Termin składania ofert
2021-11-15 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.
Szczegóły postępowania

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu Rozmiar: 0.20 Mb    Typ: pdf
SWZ_PZD-ZAM.261.74.2021.SC Rozmiar: 1.27 Mb    Typ: pdf
Zał nr 1 - Formularz ofertowy Rozmiar: 0.04 Mb    Typ: docx
Zał nr 1a - Arkusze cenowe Rozmiar: 0.04 Mb    Typ: xlsx
Zał nr 2 - Wzór oświadczenia JEDZ Rozmiar: 0.20 Mb    Typ: doc
Zał nr 3 - Instrukcja do JEDZ Rozmiar: 1.69 Mb    Typ: pdf
Zał nr 4a - Zasady odśnieżania Rozmiar: 0.75 Mb    Typ: pdf
Zał nr 4b - Specyfikacja techniczna Rozmiar: 0.75 Mb    Typ: pdf
Zał nr 5 - Wzór umowy Rozmiar: 1.14 Mb    Typ: pdf