Dostawa znaków drogowych

Nr sprawy
PZD-ZAM.261.12.2023.SC
Status
Zakończony
Tryb postępowania
zapytanie ofertowe (poniżej 130.000 zł)
Przedmiot zamówienia
Dostawy
Termin składania ofert
2023-03-14 12:00
Sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przetargi@pzd.nowy-sacz.pl
...

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o wyborze oferty 15.03.2023 Rozmiar: 0.09 Mb    Typ: pdf
Zmiana zaproszenia z dn. 07.03.2023 Rozmiar: 0.12 Mb    Typ: pdf
zał. nr 1 - formularz oferty Rozmiar: 0.03 Mb    Typ: docx
zał nr 2 - arkusz cenowy Rozmiar: 0.04 Mb    Typ: xls
zał nr 3- opis przedmiotu zamówienia Rozmiar: 0.13 Mb    Typ: pdf
zał nr 4- wzór umowy Rozmiar: 0.16 Mb    Typ: pdf